Helios

21 / May

Belbor fix koncentrát

V mesiaci máj sme úspešne spustili distribúciu nášho nového produktu Belbor fix.

Jedna strecha na celý život

Každý dom musí mať pevné základy a dobrú strechu. Okrem kvalitnej krytiny je dlhá životnosť strechy podmienená aj dobrou ochranou drevených častí strešnej konštrukcie. Čím kvalitnejšie materiály použijeme, tým neskôr bude potrebná renovácia domu. Dom nie je iba budovou, ale aj naším domovom. A pevná strecha je symbolom bezpečia domova.  

Drevo potrebuje ochranu

Človek používa drevo pri stavbách už tisícročia, veď je to jeden z najkvalitnejších stavebných materiálov. Naši predkovia drevo získavali inak ako dnes – stromy mali čas vyrásť a dozrieť. Keďže bol menší dopyt po dreve, bol ho dostatok aj vtedy, ak ho rúbali iba v zime (kým stromy odpočívali). Lesní robotníci potom primeranou technikou výrubu zabezpečili špičkové drevo.  

Dnes sú potreby väčšie, drevo sa stína po celý rok a výrub je masový. Svet sa v dôsledku vývoja natoľko zmenšil, že môžeme lacnejšie drevo získať z ktorejkoľvek časti sveta. V dôsledku toho je jeho kvalita a prirodzená odolnosť podstatne horšia, než bola kedysi. Dnešné drevo potrebuje pomoc, aby dokázalo odolávať vonkajším faktorom, ktoré spôsobujú jeho degradáciu.

Zabráŀ?me výskytu drevokazných škodcov

Najčastejším drevokazným škodcom v strešných konštrukciách je drevokazný hmyz, avšak v stavebnom dreve nie sú zriedkavé ani drevokazné huby, ktoré spôsobujú práchnivenie a modranie dreva. Aby sme zabránili výskytu a vývoju rozličných druhov škodcov, potrebujeme celé spektrum biocídnych účínkov. Belbor fix obsahuje vysokú koncentráciu rozličných druhov biocídov, ktoré zabezpečujú širokú škálu ochrany pred drevokaznými škodcami.

Koncentrát pred aplikáciou riedime vodou

Belbor fix je kvapalný koncentrát, ktorý pred aplikáciou riedime vodou. Najčastejší pomer riedenia je 1:9 (1 diel koncentrátu riedime 9 dielmi vody). Pripravený roztok nanášame na suché drevo máčaním, polievaním, natieraním vo 2-3 vrstvách alebo vákuovou impregnáciou. V prípade menšieho rozriedenia (napr. 1:4) do dreva rýchlejšie vnesieme zodpovedajúcu koncentráciu biocídov a teda je potrebný menší počet vrstiev.  

Impregnácia, ktorá sa fixuje  

Aktívna zložka Belboru fix dobre preniká do dreva. Po 24 hodinách sa v ŀ?om zafixuje a nezmýva sa. To je výborná informácia pre impregnované drevo, ktoré na stavbe niekoľko dní čaká na inštaláciu.