Helios

17 / Oct

Nová generácia UV ochrany: Toplasur uv plus!

Prieskum medzi našimi používateľmi nasvedčuje, že zásadným kritériom pri rozhodnutí sa pre nákup výrobkov spoločnosti Belinka, je ich vysoká životnosť a prirodzene ich odolnosť voči nepriaznivým vplyvom UV žiarenia.

Všetkým dobre známy výrobok Toplasur od Belinky sme v tomto roku ešte zdokonalili.


Nová generácia tohto výrobku nesie meno Toplasur uv plus, pretože drevu poskytuje ešte viac UV ochrany. Farebná škála nového výrobku zostáva nezmenená – výnimku predstavuje iba modrý odtieŀ?. Ten zjednotíme s modrým odtieŀ?om výrobkov na vodnej báze, teda tzv. Santorini modrá.