Helios

Banner
Oddelenia spoločnosti

Oddelenia spoločnosti

Management spoločnosti

Vojtěch Doubrava, konateľ spoločnosti
Hynek Plachý, prokurista spoločnosti

Marketingové oddelenie

Mgr. Martina Chabadová, marketingový špecialista pre SR a ČR

Dekoratívne farby

Milan Michalovič, vedúci obchodný manažér

Helios, Belinka, Color

Marián Nemky, obchodný manažér pre západné a južné Slovensko
E-mail:
Darina Nekorancová, obchodný manažér pre stredné a severné Slovensko
Jana Klesová, obchodný manažér pre východné Slovensko
Roman Kliment, obchodný manažér pre stredné a severné Slovensko

Technický servis

Peter Kasman, aplikačný technik dekoratívnych a stavebných náterov
Rastislav Čanecký, servisný technik miešacích zariadení

Helios autoopravárenské nátery a pomocný materiál

Vladimír Chovanec, vedúci obchodný manažér
Branislav Síč, aplikačný technik pre autoopravárenstvo
E-mail:
Miroslav Mládek, obchodný manažér pre západné a južné Slovensko
Marek Kosa, obchodný manažér pre stredné a východné Slovensko
E-mail:

Helios antikorózne, práškové a protipožiarne nátery

Jozef Stacho, vedúci obchodný manažér, odd. antikorózie

Prevádzkové oddelenie

Ing. Jaromír Mokrý, prevádzkový riaditeľ
E-mail:
Ján Širanec, vedúci skladu
Tel.:
041 5177 165
Peter Mečiar, vedúci skladu Šintava

Ekonomické oddelenie

Ing. Katarína Mokrá, vedúca ekonomického oddelenia
E-mail:
Ing. Katarína Pienčáková, personalistika a mzdy
Anna Bravčeková, účtovníctvo a ekonomika

Fakturácia a klientský servis

Darina Gánoczyová, vedúca oddelenia
E-mail:
Marta Pečálková, fakturácia a klientský servis
Lenka Lacková, fakturácia a klientský servis

Maloobchodná predajňa

Ján Hranica, vedúci predajne
Michal Lajčák, predajca
E-mail:
Juraj Súkeník, predajca
E-mail: