Helios

Banner
Vzorkovnica AQUAVITA

Vzorkovnica AQUAVITA

Vo vzorkovnici AQUAVITA je niekoľko vybraných štandartných odtieŀ?ov. K dispozícii je široká škála farebných odtieŀ?ov (lazúrovacie, krycie), ktoré pripravíme podľa požiadavky zákazníka.

Požadované odtiene pripravíme na miešacom zariadení, ktoré umožŀ?uje rýchlu prípravu, presnosť a možnosť opakovania odtieŀ?ov. 

Systém náterov striekaním - okná, dvere (smrek, jedľa, borovica) | Systém náterov štetcom – ostatné výrobky (exteriér)