Helios

Banner
Ochrana okien a vchodových dverí – krycí systém

Ochrana okien a vchodových dverí – krycí systém

1. vrstva Aquavita Impregnant Spray&Brush

  • máčanie, polievanie
  • spotreba 120 - 180 ml/m2

2. ochrana rohových spojov Aquavita Extender

  • 1x nános do otvoreného spoja
  • spotreba cca. 10 g na bežný meter

3. vrstva Aquavita Email Primer *

  • nános vysokotlakovým striekaním, polievanie, máčanie
  • spotreba 100 - 300 g/m2

4. vrstva Aquavita Email Spray tónovaný **

  • nános vysokotlakovým striekaním
  • spotreba 250 - 300 g/m2

Po naimpregnovaní odporúčame aplikovať bezfarebný náter na ochranu priečnych rezov dreva m Aquavita Paint for End-grain Wood.

Pri práci je potrebné dodržiavať pracovný postup, ktorý je uvedený v technických informáciách.

* Výber správneho základu Aquavita Email Primer závisí od technológie a druhu dreviny.
** Podľa vzorkovnice RAL, NCS alebo podľa vzorky.