Helios

Banner
Ochrana okien a vchodových dverí – lazúrovacie systémy - viacvrstvová 1

Ochrana okien a vchodových dverí – lazúrovacie systémy - viacvrstvová 1

viacvrstvová 1

1. vrstva Aquavita Impregnant Dip&Brush tónovaný

  • máčanie, polievanie
  • spotreba 120 - 180 ml/m2

2. ochrana rohových spojov Aquavita Extender

  • 1x nános do otvoreného spoja
  • spotreba cca. 10 g na bežný meter

3. vrstva Aquavita Intermediate bezfarebný (Spray alebo Dip)*

  • nános striekaním, polievaním alebo máčaním
  • spotreba 80 - 150 g/m2

4. vrstva Aquavita Top Coat Spray tónovaný

  • nános vysokotlakovým striekaním
  • spotreba 270 - 300 g/m2

Po naimpregnovaní odporúčame aplikovať bezfarebný náter na ochranu priečnych rezov dreva Aquavita Paint for End-grain Wood.

Pri práci je potrebné dodržiavať pracovný postup, ktorý je uvedený v technických informáciách.

*výber správnej medzivrstvy Aquavita Intermediate závisí od technológie a druhu dreviny