Helios

Banner
Ochrana okien a vchodových dverí – lazúrovacie systémy - viacvrstvová 2

Ochrana okien a vchodových dverí – lazúrovacie systémy - viacvrstvová 2

viacvrstvová 2

1. vrstva Aquavita Impregnant Dip E

  • máčanie, polievanie
  • spotreba 120 - 180 g/m2

2. Aquavita intermediate dip E Base C

  • nános striekaním, polievaním alebo máčaním
  • spotreba 80 - 150 g/m2

3. ochrana rohových spojov Aquavita Extender

  • 1x nános do otvoreného spoja
  • spotreba cca. 10 g na bežný meter

4. vrstva Aquavita Intermediate bezfarebný (Spray alebo Dip)*

  • nános striekaním, polievaním alebo máčaním
  • spotreba 80 - 150 g/m2

5. vrstva Aquavita Top Coat Spray tónovaný

  • nanesenie vysokotlakovým striekaním
  • spotreba 250 - 300 g/m2

Po impregnovaní odporúčame ochranu čelného dreva bezfarebným náterom Aquavita náter na čelné drevo.

Pri práci je potrebné dodržiavať pracovný postup, ktorý je uvedený v technických informáciách.

*výber správnej medzivrstvy Aquavita Intermediate závisí od technológie a druhu dreviny.