Helios

Banner
Ošetrenie a údržba náterov Aquavita

Ošetrenie a údržba náterov Aquavita

Ošetrenie okien a dverí

Povrch je potrebné 1 – 2 x ročne skontrolovať a opraviť prípadné mechanické poškodenia. Trvácnosť náterov systému Aquavita sa môže predĺžiť použitím Aquavita ošetrovacieho mlieka. Raz alebo dvakrát ročne ho nanesieme handričkou na očistené povrchy drevených prvkov. Ošetrovacie mlieko zatvorí póry a na povrchu náteru vytvorí tenkú, poréznu ochrannú vrstvu.

Renovácia

Nátery renovujeme podľa potreby. Na tento účel odporúčame výrobky.

  • Aquavita Top Coat Brush
  • Aquavita Email Brush.

Častosť renovácie je závislá od stupŀ?a exponovanosti poveternostným vplyvom, od odtieŀ?a a predovšetkým od pravidelného ošetrovania Aquavita ošetrovacím mliekom Priemerný interval renovácie je pri pravidelnej údržbe a ošetrovaní dlhší ako 5 rokov.

Pri práci je potrebné dodržiavať pracovný postup, ktorý je uvedený na balení.