Helios

Banner
Protipožiarne nátery – základné údaje

Protipožiarne nátery – základné údaje

Protipožiarny náterový systém Pirostop

Stavebné a konštrukčné prvky majú svoju vlastnú odolnosť voči horeniu. Rôzne izolačné vrstvy, môžu zvýšiť odolnosť voči vplyvom z horenia.

Výnimočné vlastnosti protipožiarneho systému PIROSTOP výrazne predlžujú dobu tepelnej izolácie stavebných a konštrukčných materiálov pri požiari. Tieto vlastnosti sú zaistené iba v prípade, že sú dodržané všetky faktory správneho výberu protipožiarneho náterového systému.

Pokiaľ sa dostane tento náterový systém do kontaktu s plameŀ?om alebo s vysokou teplotou z požiaru, vytvorí hustú mikroporéznu penu a tá potom slúži ako izolátor, ktorý bráni prenosu teploty k podkladu v zmysle, že táto pena bráni zahrievaniu podkladu na kritické teploty spôsobujúce deformáciu materiálu z ktorého je táto konštrukcia zhotovená, čím sa zabezpečuje životne dôležitý čas na uhasenie požiaru, evakuáciu osôb alebo majetku z horiaceho objektu. V prípade, že by nosná konštrukcia nebola ošetrená protipožiarnym náterovým systémom PIROSTOP alebo by nebola ošetrená v zmysle predpísaných parametrov a noriem, mohla by kritická teplota z horenia spôsobiť deformáciu konštrukčného materiálu, čo by mohlo vážne narušiť statiku nosnej konštrukcie horiaceho objektu alebo by dokonca mohlo dôjsť k zrúteniu celej nosnej konštrukcie.

Protipožiarny náterový systém na drevené konštrukcie – PIROSTOP

Zloženie náterového systému:

  • fungicídna a insekticídna aplikácia PIROSTOP IMPREGNÀ?CIA na báze alkydových živíc s obsahom oleja v organickom rozpúšťadle s pridanými aktívnymi látkami a svetlostálymi pigmentmi s použitím na drevené podklady. Používa sa ako prvý náter na ochranu dreva a konzerváciu dreva do exteriéru aj interiéru v protipožiarnom systéme s PIROSTOP D  a PIROSTOP.
  • Protipožiarna farba PIROSTOP D vyrobená na báze špeciálnej disperzie syntetického polyméru a zodpovedajúcich solí, dodatkov a plniva. Používa sa na protipožiarnu ochranu vnútorných povrchov a konštrukcií z dreva a drevu podobných látok ako sú drevotrieskové dosky, drevené panely, laminované dosky, preglejky, izolačné dosky, sadrokartón, a iné. Náter zasiahnutý plameŀ?mi vyvíja hustú pórovitú penu, ktorá pôsobí ako izolátor, ktorý chráni podklad pred vznietením v čase 30´.  Pri normálnych teplotách a relatívnej vlhkosti vzduchu (nepresahujúcich 80%) náter dlhší čas nestráca protipožiarne vlastnosti. Ľahko sa nanáša.
  • PIROSTOP email je vysokokvalitný náter vyrobený na báze vinylovej živice na ochranu povrchov v interiéri a exteriéri. Odoláva teplote do 80°C. Je odolný voči anorganickým kyselinám, lúhom, soliam a výparom z nich, priemyslovým exhalátom, sladkej a morskej vode ako aj minerálnym olejom. Používa sa ako vrchný email v systéme s protipožiarnym náterom PIROSTOP a PIROSTOP D pre ochranu kovových a drevených povrchov, rôznych zariadení a potrubí v chemickom a farmaceutickom priemysle, v stavebníctve a podobne.

Vhodnosť výrobku a jeho použitie na stavbe:
Protipožiarny náterový systém na drevo PIROSTOP sa používa v interiéri, ako aj v exteriéri na povrchovú úpravu výrobkov z dreva a celulózy na zabezpečenie ich odolnosti proti vznieteniu pri pôsobení priameho plameŀ?a. Výrobok zabraŀ?uje zapáleniu dreva, čím obmedzuje možnosť vzplanutia a rozšírenia ohŀ?a svojou termoizolačnou schopnosťou obaliť drevo hustou penou.

Uvedený náterový systém je certifikovaný v zmysle ustanovení paragrafu 7 ods.1 a) a paragrafu 21 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Protipožiarny náterový systém na oceľové konštrukcie – PIROSTOP

Zloženie náterového systému:

  • Dvojzložkový, reaktívny, základný náter PIROSTOP základ WP pre kovové a nekovové povrchy na základe kombinácie polyvinylbutiralovej a fenolovej živice, kyseliny fosforečnej a katalyzátorov. Používa sa ako základný náter. Používa sa ako prvý náter v systéme protipožiarnej ochrany PIROSTOP, čo sa týka železných povrchov. Aplikuje sa v hrúbke 20 – 25 mikrónov suchého filmu náteru. Pre neželezné materiály a ich zliatiny sa náter aplikuje v hrúbke od 5 – 10 mikrónov suchého filmu.
  • Jednozložkový protipožiarny náter PIROSTOP vyrobený zo syntetickej živice, špeciálnych funkčných prísad, anorganických pigmentov, plnidiel a organických rozpúšťadiel. Zaschnutá vrstva náteru zasiahnutá ohŀ?om alebo vysokou teplotou, vyvíja hustú mikroporéznu penu. Pena pôsobí ako izolátor, ktorý zabraŀ?uje prechodu teploty na podklad do kritického bodu, ktorý spôsobuje deformáciu konštrukčných materiálov, čo môže ohroziť ich stabilitu a spôsobiť deštrukciu. Hrubo vrstvový náter pre vnútornú a vonkajšiu protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií, konštrukčných prvkov z dreva a ostatných konštrukčných materiálov. Protipožiarny náter v čase od 30 do 60 minút zabezpečuje  stabilitu konštrukcie a tým vytvára čas na evakuáciu osôb a materiálu a na hasenie požiaru.
  • Pirostop email je vysokokvalitný náter vyrobený na báze vinylovej živice na ochranu povrchov v interiéri a exteriéri. Odoláva teplote do 80°C. Je odolný voči anorganickým kyselinám, lúhom, soliam a výparom z nich, priemyslovým exhalátom, sladkej a morskej vode ako aj minerálnym olejom. Používa sa ako vrchný email v systéme s protipožiarnym náterom PIROSTOP a PIROSTOP D pre ochranu kovových a drevených povrchov, rôznych zariadení a potrubí v chemickom a farmaceutickom priemysle, v stavebníctve a podobne.

Vhodnosť výrobku a jeho použitie na stavbe:
Protipožiarny náterový systém na oceľové konštrukcie PIROSTOP sa používa v interiéri, ako aj v exteriéri na povrchovú úpravu výrobkov z ocele na zabezpečenie ich odolnosti proti strate statickej stability pri pôsobení priameho plameŀ?a.

Uvedený náterový systém je certifikovaný v zmysle ustanovení paragrafu 7 ods.1 a) a paragrafu 21 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov