Helios

Banner
Podporujeme

Podporujeme

Helios podporuje RESCUE TEAM SLOVAKIA

Všetci máme rodinu a sme jej neoddeliteľnou súčasťou. Nie je však možné, aby sme boli stále spolu a navzájom sa chránili. Preto je úžasné, že sa môžeme spoľahnúť na niekoho, kto je schopný a ochotný pomôcť v prípade nepredvídateľných udalostí.

V Heliose sme si uvedomili, že ľudia z Rescue teamu sa môžu stať aj našimi "strážnymi anjelmi". Dokazuje to ich činnosť, nasadenie a často sebazaprenie či obetovanie vlastného času a súkromia.

Spoločnosť Helios Slovakia a Rescue team spolupracuje od roku 2003. Začala podporu obnovy kynologického cvičiska a postupne sa rozvinula do spolupráce na vysokej partnerskej úrovni. Podporili sme rôzne projekty Rescue teamu a pomocou našich komunikačných kanálov sa snažíme o ich zviditeľnenie.

Boris Chmelár, obchodný riaditeľ Helios Slovakia, s.r.o.

RESCUE TEAM SLOVAKIA  ...that others may live!

Združenie má za hlavný cieľ  zrealizovať:

  • jednotný krízový informačný systém, t.j. vytvoriť komplexné databázy dôležitých telefónnych čísel a adries aj pre každú obec a mesto
  • v každej obci a meste dobrovoľný záchranársky tím
  • nadviazať spoluprácu so všetkými záchranárskymi subjektami v SR
  • nadviazať spoluprácu s firmami a organizáciami v SR, ktoré môžu byť nápomocné pri záchranných prácach a riešení mimoriadnych udalostí
  • vybudovať celoročne prevádzkovaný výcvikový tábor v zmysle "rescue" pre deti a mládež a dobrovoľných záchranárov