Helios

Banner
Marketing

Marketing

Komunikácia

Helios Slovakia využíva na propagáciu vyrábaných dekoračných farieb, lakov a náterov rozličné formy marketingových nástrojov. Reklamnými kampaŀ?ami sa snažíme komuikovať výhody a atraktívnosť náterov do interiéru i exteriéru, pričom obsadzujeme rôzne komunikačné nástroje- reklamu v televízii, PR správy a reklamné bloky v printových médiách, reklamné spoty v rádiu, bannerovú reklamu na internete či direct marketing.

Reklamné kampane