Helios

Banner
O nás

O nás

Zmena vo vedení spoločnosti

Koncom roku 2013 vstúpil do konzorcia firiem HELIOS GROUP rakúsky strategický partner RIH (Ring International Holding AG), čo prinieslo so sebou zmenu názvu spoločnosti HG Trade Slovakia s.r.o. opäť na HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.. Dovoľujeme si Vás však informovať aj o vnútropodnikových zmenách, ktoré nastali vo vedení spoločnosti.

Od založenia spoločnosti HELIOS SLOVAKIA s.r.o. v roku 2006 prešlo takmer 9 rokov. Zakladateľ, dlhoročný konateľ a spolumajiteľ spoločnosti, Ing. Boris Chmelár, ukončil po dlhoročnej záslužnej práci jeho pôsobenie na firme po dohode v majoritným vlastníkom spoločnosti. Svoju činnosť spolu s ním ukončili aj obchodný riaditeľ, p. Boris Chmelár a ekonomický riaditeľ, Ing. Rastislav Chmelár.

Majoritný vlastník na valnej hromade spoločnosti ustanovil do funkcie konateľa p. Vojtěcha Doubravu, prokuristom spoločnosti sa stal p. Hynek Plachý. Obidvaja manažéri v rovnakom zložení a funkciách riadia v Čechách teraz už prosperujúcu spoločnosť Rembrandtin s.r.o., ako aj firmy, patriace pod vlastnícku štruktúru RIH. V Českej republike je to spoločnosť Chedo s.r.o., na Slovensku je to spoločnosť HELIOS SLOVAKIA, s.r.o..

Pod jednotným vedením všetkých spoločností dochádza k vytvoreniu novej obchodnej a ekonomcikej stratégie. Prepojenie obchodných tímov, jednotlivých tovarových kategórií a systémov ma za cieľ posilniť pozíciu značky vo všetkých regiónoch. Rozšírením produjktovej ponuky, zlepšením technického servisu a poradenstva bude ešte viac posilnená schopnosť uspokojiť lokálne požiadavky klientského portfólia. Prvotným cieľom je zvýšenie predaja v oblasti dekoratívy, antikoróznych náterov, náterov pre koľajové vozidlá, autoreparatúry a priemyslu. Prepojením logistických centier bude umožnená distribúcia aj do tých regiónov, kde doposiaľ niektoré produjktové rady neboli aktívne dostupné.

Jednoznačná odhodlanosť stať sa jedným z hlavných "market leaderov" je obrovskou motiváciou všetkých tímov.

Helios vo svete

Skupina Helios je popredný výrobca farieb a náterov pre ochranu a dekoráciu dreva, kovov, betónu, omietok a fasád v strednej a východnej Európe. Združuje viac ako 30 podnikov v 14-ich krajinách, kde zamestnáva takmer 2500 zamestnancov. Svoje výrobky predáva v 45-tich krajinách sveta pod niekoľkými značkami.  Medzi najznámejšie patrí Helios, Belinka a Color.

Ponúka riešenia a výrobky pre všetky problémy spojené s ochranou i obnovením a navyše veľa odborných rád.

Samozrejmosťou v našej spoločnosti je medzinárodný štandard ISO 9001 a ISO 14001. Postupne inovujeme technologické procesy, vo výrobkoch zmenšujeme obsah organických rozpúšťadiel, čím odstraŀ?ujeme negatívne následky náterov na zdravie a okolie.  

Helios na Slovensku

Výrobky Helios sú na slovenskom trhu dostupné už od roku 1993. V Skupine Helios už viac ako 80 rokov vyvíjame nátery a farby, ktoré úspešne spomaľujú procesy starnutia materiálov ako sú: drevo, kov, betón, omietky, fasády, dávame im zároveŀ? novú estetickú hodnotu.

Historicky prvým dovozcom výrobkov značky Helios bola spoločnosť Drevoexport. Zameriavala sa najmä na výrobky pre drevársky a nábytkársky priemysel. Po jej rozdelení koncom roka 2005 vznikla spoločnosť Helios Slovakia. Tá sa od 1.1.2006 stala importérom výrobkov Skupiny Helios. Pod novým názvom - HG Trade Slovakia s.r.o., zastupuje od 1.1.2012 značky Helios, Belinka či Color, ako aj distribúciu týchto výrobkov.

Skupina HELIOS investuje do tvorivého, dynamického, výkonného a odborne vybaveného personálu. Naši zamestnanci sú podnikaví a pracovití, a preto majú zabezpečený spoločensky zodpovedajúci postup. Získavame tak konkurenčnú silu, pozíciu na trhu a zabezpečujeme dlhoročný rast i rozvoj podniku.

spoločnosť HG Helios Group
podniková predajŀ?a
oddelenie v podnikovej predajni
časť v podnikovej predajni

Vízia

Umiestniť sa medzi prvých desať popredných výrobcov farieb a lakov Európe.

Posolstvo

Rozvíjať a dodávať inteligentné, zákazníkom prispôsobené riešenia a kvalitné výrobky, ktoré zlepšujú vzhľad a predlžujú životnosť. Byť profesne úspešní a udržovať ekonomický rast spolu so spokojnosťou všetkých zúčastnených: majiteľov, zamestnancov, obchodných partnerov a okolia ( pracovného, politického a sociálneho). Zodpovedne využívať zdroje tak, aby sme ochránili okolie a naša práca bola prínosom pre súčasné aj budúce generácie. Vytvoriť reprezentatívny podnik, na ktorý budú hrdí naši zamestnanci i užšie aj širšie okolie.