Otvárame predajne


Odo dňa 30. 3. 2019 bude naša maloobchodná predajňa otvorená pre všetkých klientov.

Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu (COVID-19)

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS / REMBRANDTIN ku situácii koronavírusu (COVID-19)

Vzhľadom k tomu, že vo väčšine zemí, kde HELIOS / REMBRANDTIN pôsobia, sa postupne uvolňujú vládne obmedzenia, ktoré majú zabrániť výskytu koronavírusu (COVID-19), sa zamestnanci pracujúci z domova postupne vracajú späť do kancelárií. Zároveň platí niekoľko opatrení a pokynov týkajúcich sa hygienických noriem, organizácie schôdzok a akcií, návštevníkov a extérnych dodávateľov v priestoroch HELIOS / REMBRANDTIN a obmedzení služobných ciest.

Vaše štandardné kontakty v spoločnostiach HELIOS / REMBRANDTIN Vám zostanú k dispozícii, stále však dáváme prednosť vzdialenej komunikácii ako sú telefónne konferencie, volania cez Skype,… Prostredníctvom Vašich štandardných kontaktov Vás budeme informovať o nových termínech alebo alternatívnych možnostiach pre akcie, schôdzky, konferencie, školenia, ktoré boli odložené alebo zrušené v dôsledku šírenia koronavírusu (COVID-19).

V spoločnosti HELIOS / REMBRANDTIN sme od vypuknutia koronavírusu (COVID-19) zaviedli niekoľko opatrení, aby sme zabránili narušeniu našej činnosti a tiež zaistili bezpečné pracovné podmienky pre našich zamestnancov. Počas tejto náročnej doby sa naše základné hodnoty, zodpovednosť, prístup ku zákazníkom, rýchlosť, efektivita a profesionalita odrážajú viac než kedykoľvek predtým vo všetkom, čo robíme. Neustále sa snazíme poskytovať, čo najlepšie služby a plniť očakávania našich zákazníkov. 

Naše výrobné závody sú v prevádzke len s malými obmedzeniami v rámci miestnych regulácií a opatrení. Rovnako tak dochádza len ku minimálnemu prerušeniu dodávok surovín. Vzhľadom k tomu, že sa situácia s dodávateľmi v celej Európe a dopravnými spoločnosťami denne mení, je možné, že dôjde k určitému oneskoreniu niektorých dodávok a prípadne dlhšej čakacej dobe. 

V súlade s lokálnymi vládnymi rozhodnutiami sme tento týždeň znovu otvorili naše maloobchodné predajne pre zákazníkov a kutilov v Slovinsku, zatiaľ čo naše maloobchodné predajne v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku boli otvorené už v predchádzajúcich týždňoch. 

Ďalej by sme Vás radi informovali o tom, že naše výrobné závody Helios TBLUS v Slovinsku nebudú z dôvodu štátnych sviatkov v prevádzke od 27. 4. 2020 do 1. 5. 2020. Naša doprava však ostane naďalej neprerušená, preto aj naďalej objednávajte svoj tovar prostredníctvom štandardných kontaktov

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu v priebehu tejto výnimočnej situácie. 

V HELIOSE / REMBRANDTINE sa situácia týkajúca sa prevádzky našich výrobných závodov a dodávok surovín nemení a je takmer rovnaká ako minulý týždeň. To isté platí pre opatrenia prijaté na zaistenie zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov a iných zainteresovaných strán.

Aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu, Rusko predĺžilo preventívne opatrenia a obdobie, kedy sa nepracuje do 30. apríla 2020. Keďže úrady vypracovávajú rôzne opatrenia podľa územia, obráťte sa na svoje štandardné kontakty v rámci HELIOSU / REMBRANDTINU pre získanie viac informácií a aktualizácií o zásielkach a dodávkach.

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS / REMBRANDTIN k vypuknutiu nákazy koronavírusu (COVID-19)

V súčasnej dobe sú všetky výrobné závody HELIOS v prevádzke len s malým narušením, hoci mnoho našich zamestnancov pracuje teraz z domu. Rovnako tak dochádza k len k minimálnemu prerušeniu dodávok surovín. Stále zvyšujeme stavy zásob a snažíme sa poskytovať našim zákazníkom vysokú úroveň služieb. Pretože sa však situácia s dodávateľmi v celej Európe a dopravnými spoločnosťami mení každý deň, vezmite prosím do úvahy určité oneskorenia dodávok a prípadnú dlhšiu čakaciu dobu. To isté platí pre možné obmedzenia potvrdzovanie objednávok, pretože mnoho krajín v Európe, aj v regióne SNS, zavádza uzavretie hraníc. Vrátane Českej republiky, až do odvolania vládneho nariadenia. Poslednou krajinou, ktorá uzavrela svoje hranice, je Rusko (počnúc 30. marcom 2020). Pokiaľ dôjde k výraznému narušeniu našich dodávok, budeme Vás informovať.

Pre zabezpečenie nepretržitého toku našich činností je naším prvoradým záujmom zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a iných zúčastnených strán. Všetky opatrenia, ktoré sme prijali v minulých týždňoch, stále platí.

Všetky HELIOS výrobné závody sú v prevádzke bez narušenia s výnimkou talianskej spoločnosti Ecopolifix SRL. V minulom týždni sme navýšili naše zásoby a posilnili expedície vo všetkých produkčných sieťach. Sme tiež v blízkom kontakte s našimi dodávateľmi za účelom posúdenia možných rizík v dodávateľských reťazcoch. V týchto chvíľach takmer nepociťujeme narušenie našich dodávok surovín. Robíme maximum pre to, aby sme udržali naše služby na najvyššej možnej úrovni. Situácia s dodávateľmi sa však naprieč Európou a dopravnými spoločnosťami denne mení, preto prosíme, vezmite to do úvahy pri meškaní dodávok a dlhšej čakacej dobe. V prípade nečakaných komplikácií s našimi dodávkami Vás budeme okamžite informovať.

V skupine HELIOS denne monitorujeme aktuálnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) a zavádzame všetky potrebné opatrenia. Súčasne sa snažíme zaistiť nepretržitý tok našich služieb. Naším prvoradým záujmom je zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov i všetkých ostatných. V posledných dvoch týždňoch sme pripravili niekoľko pokynov a opatrení na dodržiavanie príslušných hygienických štandardov v kanceláriách, zdieľaných priestoroch a výrobných závodoch. Doplnili sme tiež ďalšie pokyny a opatrenia pre všetkých návštevníkov a externých dodávateľov skupiny
HELIOS.

S cieľom obmedzenia fyzického kontaktu sme umožnili našim zamestnancom pracovať z domu, tam kde to je možné. Zrušili sme všetky služobné cesty, školenia, vzdelávacie aktivity a podujatia, rovnako ako ďalšie neurgentná stretnutie. Stále sme Vám k dispozícii prostredníctvom našich štandardných kontaktov v spoločnostiach HELIOS na e-mailoch, mobilných telefónoch a ďalších alternatívnych možnostiach vzdialenej komunikácie, ako sú telekonferencie alebo konferencie Skype.

Dúfame, že uvedené opatrenia nám pomôžu zaistiť čo najmenšie narušenie našej komunikácie, dodávok a efektivity obchodných vzťahov. Veríme, že spoločne prekonáme ťažkosti a vybudujeme ešte silnejší základ pre dobu, v ktorej sa situácia vráti k normálnemu stavu.

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

európske úrady prijímajú opatrenia na zabezpečenie zdravia, bezpečnosti a dobrých životných podmienok občanov, pretože sa zhoršuje situácia s vypuknutím nákazy koronavírusu (COVID-19). V súlade s tým tiež v spoločnosti HELIOS ďalej zintenzívňujeme naše organizačné opatrenia.

V súčasnosti beží všetky výrobné podniky spoločnosti HELIOS bez prerušenia a vyrábajú a expedujú v čo najväčšej miere. S našimi obchodnými spoločnosťami a veľkými distribútormi sa staráme o vysokú úroveň zásob vo všetkých výrobných závodoch. V stredu 18. marca 2020 pozastaví naša spoločnosť Ecopolifix SRL so sídlom v Taliansku všetky pracovné činnosti v oboch výrobných závodoch Riese Pio X a Tezze sul Brenta, a to do stredy 25. marca 2020.

Ako preventívne opatrenie proti ďalšiemu šíreniu koronavírusu (COVID-19) sme našim zamestnancom nariadili, aby pracovali pokiaľ možno z domova, aby sa minimalizoval každodenný kontakt. Vaše obvyklé kontaktnej osoby v spoločnosti HELIOS Vám zostanú k dispozícii prostredníctvom mobilných telefónov, e-mailov a ďalších alternatív na dlhé vzdialenosti, ako sú telekonferencie alebo hovory uskutočňovanej cez Skype.

Vzhľadom na to, že všetky výrobné podniky spoločnosti HELIOS sídli v Európe, čelí už z dôvodu ohrozenia zdravia a opatrení prijatých úradmi rôznym situáciám. Vplyv týchto opatrení na našu činnosť sa budeme snažiť minimalizovať, situácia sa však každým dňom mení. Je nám ľúto, že Vás musíme informovať, že už nemôžeme zaručiť splnenie všetkých našich potvrdených dodacích termínov a objednávok. To isté platí aj pre nové objednávky, kde nie sme schopní poskytnúť potvrdenie s pevne stanoveným termínom dodania.

V nasledujúcich dňoch sa pokúsime zabezpečiť, aby mali naši zákazníci stále prístup k našim výrobkom prostredníctvom našich distribútorov alebo iných spoločností v rámci HELIOS. V súlade s tým Vás naše miestne spoločnosti budú informovať o stave dodávky tiež samostatne.

Prirodzene robíme maximum pre to, aby sme predišli akýmkoľvek odchýlkam od našej vysokej úrovne služieb a pripravujeme sa znovu nastoliť tak dobre zavedenou službu na dobu, kedy bude ochorenie koronavírusu (COVID-19) ustupovať a kedy budú uvoľňovaná súčasné prísne preventívne opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu počas tejto výnimočnej situácie. Tešíme sa na spoločné riešenie nadchádzajúcich výziev a na rozšírenie našej spolupráce v budúcnosti.

S pozdravom

Správna rada spoločnosti HELIOS

List zákazníkom a obchodným partnerom zaslaný zo skupiny dňa 10. 3. 2020

Reakcia HELIOS na ohnisko koronavírusu (COVID-19)

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

Posledné dva mesiace sme denne sledovali vývoj súvisiace so situáciou výskytu ohnísk koronavírusu (COVID-19), poskytovali sme pokyny a pravidelné aktualizácie. S vírusom, ktorý je teraz detekovaný na niekoľkých miestach v celej Európe, zintenzívňujeme reakciu našej organizácie.

Všetky výrobné miesta skupiny HELIOS umiestnená v Európe fungujú nepretržite bez prerušenia. V túto chvíľu si nie sme vedomí žiadneho prípadu koronavírusu, ktorý by sa šíril medzi našimi zamestnancami alebo v rámci našich pobočiek. Helios má silne rozvinutú sieť zdrojov a má teda silné postavenie čo sa týka zásob. Úzko komunikujeme s našimi dodávateľmi, aby sme mohli posúdiť možné riziká v ich dodávateľských reťazcoch.

V súčasnej dobe neočakávame žiaden dopad na náš dodávateľský reťazec v dôsledku prepuknutia epidémie spôsobenej koronavírusu. Pretože sa situácia v Taliansku mení každým deň a môže mať v budúcnosti určitý dopad na náš dodávateľský reťazec, budeme vás o ďalej informovať. To isté platí pre prevádzku našej spoločnosti Ecopolifix so sídlom v Taliansku, ktorá v súčasnosti prevádzkuje samostatnú komunikáciu so všetkými zákazníkmi a obchodnými partnermi.

V HELIOS je dôležitá bezpečnosť a zdravie. Preto sme vypracovali niekoľko opatrení a pokynov, aby sa zabránilo možnému šíreniu infekcie koronavírusu na pracovisku a na služobných cestách, ako aj pokyny pre schôdzky, akcie a návštevníkov.

Na pracovisku:

 • Umývať si často ruky mydlom a vodou. Alebo používať dezinfekčné prostriedky, ak voda a mydlo nie sú k dispozícii (podľa pokynov národných inštitútov verejného zdravia).
 • Zamedzenie úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí vykazujú známky infekčných chorôb, a s návštevníkmi z Talianska alebo iných vysoko rizikových oblastí zasiahnutým koronavírusu, ako je Taliansko, Čína, Južná Kórea.
 • Dodržiavanie pravidiel hygieny pri kašli (podľa pokynov národných ústavov verejného zdravia).
 • Ak sa cítime chorí, zostávame doma. Ak je člen rodiny zamestnanca nakazený infekcií koronavírusu, mal by to zamestnanec oznámiť svojmu nadriadenému.
 • Vyhýbajte sa uzavretým priestorom / miestnostiam s veľkým počtom osôb a zaistite pravidelné vetranie uzavretých priestorov.
 • Čistenie a pravidelná dezinfekcia predmetov a povrchov, ktorých sa často dotýkame.

Služobné cesty:

 • Všetky cesty do Talianska alebo iných vysoko rizikových oblastí napadnutých koronavírusu sú zakázané až do ďalšieho oznámenia.
 • Na všetkých služobných cestách by sa mala dodržiavať preventívne hygienické opatrenia. Vyvarujte sa kontaktu s ľuďmi, ktorí vykazujú známky infekcie.
 • Po návrate zo všetkých služobných ciest sledujte svoje zdravie asi 14 dní - ak sa vyskytne horúčka, slabosť, únava a kašeľ, poraďte sa s lekárom a zostaňte doma.
 • Zamestnanci, ktorí boli v posledných 14 dňoch vo vysoko rizikových oblastiach koronavírusu, ako je Taliansko, Čína, Južná Kórea, by mali túto skutočnosť ihneď oznámiť svojim nadriadeným a zostať doma.

Stretnutia a akcie:

 • Počet stretnutí, akcií a školení v našich lokalitách bude čo najviac znížený a odložený na vhodnejší čas.
 • Ak je to možné, používame alternatívy na veľké vzdialenosti, napríklad telefónne konferenčné hovory alebo Skype hovory.
 • Budeme odkladať všetky stretnutia a návštevy zákazníkov a obchodných partnerov prichádzajúcich z Talianska a ďalších vysoko rizikových oblastí postihnutých chorobou koronavírusu, pokiaľ sa nezistí, že Koronavirové situácia je pod kontrolou.

Návštevy mimo spoločnosti HELIOS:

 • Všetci návštevníci v pobočkách HELIOS (zákazníci, obchodní partneri, dodávatelia, odberatelia) nás musí informovať, či za posledných 14 dní navštívili vysoko rizikové oblasti postihnutej koronavírusu, ako je Taliansko, Čína, Južná Kórea. V takýchto prípadoch nie je návštevníkom vstup povolený.
 • Všetkým návštevníkom pobočiek HELIOS by mala byť pred vstupom do našich priestorov skontrolovaná teplota. Návštevy s horúčkou nebudú mať prístup do areálu.
 • HELIOS poskytne určenej oblasti a vybavenie dodávateľom, týka sa napr. Vodičov kamiónov.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu počas tejto výnimočnej situácie. Ak potrebujete aktuálne informácie, máte k dispozícii vaše pravidelné kontaktnej osoby vo všetkých spoločnostiach HELIOS.

S pozdravom,

Správna rada HELIOS

Helios dekoratíva – riešenie pre všetky povrchy

Usporiadajte si svet tak, ako sa Vám páči s veselými farbami, ktoré prinášajú radosť a inšpiráciu do Vašich domovov.

Značka Helios, najväčšia značka v rámci skupiny Helios Group, ponúka široký sortiment náterov pre ochranu a dekoráciu rôznych povrchov.

Vážime si vernosť našich zákazníkov a dokazujeme to aj prostredníctvom technologických vylepšení a dôsledného úsilia k dosiahnutiu vysoko kvalitných náterov.


 

Belinka – všetko pre drevo

Belinka sa zaoberá ochranou dreva už takmer 50 rokov, a to vývojom nových a vylepšených prostriedkov na ochranu a zlepšenie vzhľadu dreva.

Naši odborníci vyvíjajú a sledujú najnovšie trendy v oblasti náterov a používajú suroviny, ktoré zlepšujú kvalitu Belinka produktov.

Tak sa v priebehu niekoľkých rokov stala Belinka synonymom pre ochranu dreva.


Color – viac ako 180 ročná tradícia

Čokoľvek Váš domov potrebuje, značka Color sa postará o to, aby Vaše obľúbené predmety získali ochranu za rozumnú cenu.

Už je to viac ako šesť generácií, keď sa hodnota značky spojuje s kvalitou, zodpovednosťou a použiteľnosťou.

Je to najmä vernosť našich zákazníkov zachovávajúcich hodnotu značky Color dodnes, a to z nej robí synonymum kvality, ktorú si môže dovoliť ktokoľvek.


 

Helios Refinish Autolaky

Segment autolakov je jeden z najväčších a strategicky najdôležitejších oblastí celej skupiny Helios Group. Z tohto dôvodu neustále investujeme do výskumu a vývoja, aby sme si boli istí, že mix našich produktov je obohatený o nové produkty, ktoré spĺňajú priania a požiadavky zákazníkov. Taktiež je dôležitý fakt, že ako jeden z predných hráčov autoopravárenského priemyslu vyvíjame nové farebné formulácie každý rok a neustále zlepšujeme naše nástroje a podporu.

Rovnako tak vieme, že okrem vynikajúcich produktov a farieb, úspech v našom priemysle znamená dôkladný presun kompetencií a know-how poznatkov priamo v mieste výroby. Preto sme vyvinuli detailný a kompletný tréningový program, ktorý spĺňa všetky potreby pre činnosť lakovní. Helios autolaky ponúkajú množstvo veľmi známych značiek, ako Mobihel, S.M.A.R.T, Colomix – ide o najznámejšie značky na trhu, a tiež GraviHEL ako značku pre majstrov, ktorým vyhovujú menšie balenia výrobkov.


 

PRIEMYSELNÉ NÁTERY

 

Nátery pre kovospracujúci priemysel

Značky Rembrandtin a HELIOS sú tradičné silné značky na európskom trhu, známe svojou kvalitou a funkčnosťou pre všetky rôzne povrchy. Spĺňajú najvyššie požiadavky na priemyselné prostredie: vynikajúca ochrana proti korózii, UV stabilita, chemická a mechanická odolnosť. Preskúmajte našu širokú škálu vodou riediteľných, rozpúšťadlových, vysoko sušinových, ultra vysoko sušinových, jedno-vrstvových a ďalších náterov…

Zobraziť viac

Práškové nátery

Funkčné, na mieru šité a šetrné k životnému prostrediu – to sú hlavné charakteristiky práškových náterov vyrábaných v skupine HELIOS. Ponúkame vám štyri rôzne značky práškov, vďaka ktorým bude váš produkt vyzerať lepšie a vydrží dlhšie. V závislosti na aplikácii sú odolné voči chemikáliám, baktériám alebo vodivosti. Plnia rôzne funkcie a ponúkajú takmer neobmedzenú škálu farieb.

Zobraziť viac

Cestné značenie

V oblasti materiálov pre cestné značenie si Rembrandtin udržiava vedúce postavenie na európskom trhu. Ponúkame vám kompletný sortiment náterových systémov značiek Rembrandtin a HELIOS. Naše materiály sú navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť prevádzky, trvanlivosť, udržateľnosť a efektivitu.

Zobraziť viac

Nátery na drevo

Priemyselné nátery na drevo HELIOS sú navrhnuté tak, aby zaisťovali vysoko kvalitnú ochranu a zdôrazňovali prirodzenú krásu dreva. Spĺňajú požiadavky našich zákazníkov s najvyššou spoľahlivosťou a bezpečnostné. Sledujeme nové aplikačné technológie, prísne ekologické požiadavky a najnovšie trendy, najmä s vývojom ekologických náterov.

Zobraziť viac

 

Viac než 80 obchodných miest pre Vás