Aktuality

Preventívne opatrenia v súlade s odporúčaniami štátnych inštitúcií


V KANSAI HELIOS denne monitorujeme vývoj ohľadom prepuknutia koronavírusu (COVID-19) a implementujeme rôzne preventívne opatrenia v súlade s odporúčaniami štátnych inštitúcií.
Nižšie nájdete najnovšie aktualizácie, opatrenia a usmernenia týkajúce sa tejto témy.

14. januára 2022

Globálna zdravotná situácia je aj v roku 2022 naďalej mimoriadne napätá, pričom po celej Európe sa rýchlo šíri nová vlna infekcií Covid-19. Podľa odborníkov je Omicron oveľa prenosnejší ako doteraz iné varianty, aj keď s miernejšími príznakmi. Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a akcionárov zostáva naším prvoradým záujmom. Aby sme zabránili šíreniu nového variantu Covid-19 medzi našimi zamestnancami, robíme všetko pre to, aby sme obmedzili fyzické kontakty v rámci spoločnosti.

  • Zamestnanci stále pracujú v domácich kanceláriách, ak je to možné.
  • Tam, kde je to možné, rozdeľujeme zamestnancov na smeny/tím, aby sme minimalizovali možnosť kritických kontaktov.
  • Služobné cesty, stretnutia, školenia, vzdelávacie aktivity a podujatia sa stále prednostne uskutočňujú prostredníctvom virtuálnych komunikačných platforiem.
  • Dodržiavame oficiálne odporúčania týkajúce sa nosenia masiek FFP2, vzdialenosti a hygienických opatrení na všetkých miestach KANSAI HELIOS.

Bohužiaľ nemôžeme sľúbiť, že sa v našej spoločnosti nezvýši aj počet infekcií a tým aj absencie zamestnancov, čo môže mať za následok aj meškanie dodávok. Uisťujeme vás však, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dodržali termíny dodania a udržali obchodné operácie efektívne.

Environmentálne, sociálne a podnikové riadenie – hlavné smerovanie nového predstavenstva KANSAI HELIOS Group

Viedeň, 20. apríla 2021 – Od 1. apríla sa výkonu funkcie ujalo nové predstavenstvo KANSAI HELIOS Group. Svoje sily v ňom spojili štyria výkonní riaditelia, aby tak podporili rastovú stratégiu skupiny. Dôraz na produkty a procesy šetrné k životnému prostrediu, zdravia a bezpečnosti pracovníkov, nepretržitý výskum a vývoj aj strategické investície predstavujú zásadné kroky smerom k budúcemu úspechu skupiny na európskom trhu.

čítať viac

Situácia na trhu surovín dosiahla kritický bod


Obrovské problémy na trhu surovín vystavujú európsky priemysel náterových hmôt veľkému tlaku a ďalej zhoršujú aktuálne ťažkosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Rastúci dopyt po surovinách, nedostatočné prepravné zdroje a niekoľko uplatnení výnimiek na základe zásahu vyššej moci dodávateľov surovín spôsobujú nedostatok zásadných surovín po celom svete. Spoločnosť HELIOS vám prináša prehľad aktuálnej situácie.

Suroviny sú jedným z najdôležitejších výrobných faktorov pre každé odvetvie. Avšak v prípade chemického priemyslu hrajú suroviny ešte oveľa dôležitejšiu úlohu z dôvodu náročnosti tohto priemyslu na suroviny. Aj drobné fluktuácie na trhu surovín majú obrovský vplyv na výrobné procesy.

Trh aktuálne zápasí s rastúcim dopytom po surovinách. Túto situáciu spôsobuje predovšetkým očakávané oživenie ekonomiky, ktoré ešte viac zvýrazňuje uplatnenie výnimiek na základe zásahu vyššej moci dodávateľmi dôležitých surovín. Okrem toho sa objavujú nedostatky v dodávkach a celosvetový nedostatok prepravných kontajnerov, čo vedie k nedostatočným prepravným zdrojom a dramatickému nárastu prepravných nákladov v smere z Ázie do Európy. Tieto znepokojujúce okolnosti vystavujú európsky priemysel náterových hmôt veľkému tlaku a ďalej zhoršujú existujúce ťažkosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19.

V tomto okamihu nemáme podrobné informácie od našich dodávateľov týkajúce sa obdobia trvania nedostatočnej ponuky alebo prerušenia dodávok. Aj naďalej sledujeme vývoj a zodpovedajúcim spôsobom reagujeme. Avšak aj napriek tomu aktuálne nemôžeme vylúčiť možnosť, že tento dramatický vývoj ovplyvní aj našu schopnosť dodávať. Všetkým nám záleží na rýchlej obnove trhu surovín a robíme maximum pre zmiernenie vplyvov tejto celosvetovej situácie!

Viac informácií o vývoji na trhu surovín nájdete na adrese www.cepe.org.

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS k vypuknutiu nákazy koronavírusu 5.3.2021 (COVID-19)


Nižšie nájdete vyjadrenia celej skupiny Helios k aktuálnej situácii s koronavírusu (COVID-19).

REAKCIA HELIOS NA OHNISKO KORONAVÍRUSU NO. 9 (COVID-19)

Helios Slovakia členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR


Helios Slovakia členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR

Uznesenie Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS k vypuknutiu nákazy koronavírusu no. 9 (COVID-19)


Nižšie nájdete vyjadrenia celej skupiny Helios k aktuálnej situácii s koronavírusu (COVID-19).

Reakcia HELIOS na ohnisko koronavírusu no. 9 (COVID-19)

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS k vypuknutiu nákazy koronavírusu no. 8 (COVID-19)


Nižšie nájdete vyjadrenia celej skupiny Helios k aktuálnej situácii s koronavírusu (COVID-19).

Reakcia HELIOS na ohnisko koronavírusu no. 8 (COVID-19)

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS k vypuknutiu nákazy koronavírusu no. 7 (COVID-19)


Nižšie nájdete vyjadrenia celej skupiny Helios k aktuálnej situácii s koronavírusu (COVID-19).

Reakcia HELIOS na ohnisko koronavírusu no. 7 (COVID-19)

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS k vypuknutiu nákazy koronavírusu no. 6 (COVID-19)


Nižšie nájdete vyjadrenia celej skupiny Helios k aktuálnej situácii s koronavírusu (COVID-19).

Reakcia HELIOS na ohnisko koronavírusu no. 6 (COVID-19)

Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No.3 (COVID-19)


Nižšie nájdete aktuálne vyjadrenie skupiny Helios k aktuálnej situácii s koronavírusu (COVID-19).

Reakcia HELIOS na ohnisko koronavírusu No. 3 (COVID-19)

Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No.2 (COVID-19)


Nižšie nájdete aktuálne vyjadrenie skupiny Helios k aktuálnej situácii s koronavírusu (COVID-19).

Reakcia HELIOS na ohnisko koronavírusu No. 2 (COVID-19)

Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No. 1 (COVID-19)


Nižšie nájdete vyjadrenia celej skupiny Helios k aktuálnej situácii s koronavírusu No. 1 (COVID-19).

Reakcia HELIOS na ohnisko koronavírusu (COVID-19)