Ochranné nátery

Rôznorodé klimatické vplyvy a podmienky prostredia môžu spôsobiť vážne poškodenie oceľových budov a konštrukcií. Naše ochranné systémy sú navrhnuté tak, aby odolali rôznym stupňom namáhania a zaistili bezpečnosť po celom svete v oblasti dodávok energie, dopravy, stavebníctva a v mnohých rôznych priemyselných odvetviach.

Od elektrického vedenia cez mosty k elektrickým konštrukciám alebo priemyselným zariadeniam: náterové systémy vysokej kvality – na báze rozpúšťadla, s nízkym obsahom rozpúšťadiel a vodouriediteľných – odolávajú najvyššiemu namáhaniu spôsobenému chemikáliami, teplotným výkyvom a vplyvom prostredia. Okrem iného, intumescentné systémy protipožiarnej ochrany ponúkajú systémy ochrany konštrukcií budov proti zrúteniu konštrukcie v prípade požiaru.

Všetky naše produktové riešenia prekračujú medzinárodné normy. Sú navrhnuté s ohľadom na naše silné povedomie kontrolovať korozívne procesy. Preto sú naše ochranné nátery spoľahlivé, optimálne a úplne prispôsobené špecifickým potrebám našich používateľov.

Zákazníci sa môžu spoľahnúť na vynikajúci servis a technickú podporu od skúseného medzinárodného tímu. Naši experti poskytujú hodnotenia existujúcich ochranných riešení, pripravujú optimalizované návrhy a technológie potrebné pre požadovanú životnosť budovy alebo projektujú a nakoniec aj merajú a poskytujú monitoring v aplikačnej fáze.

Naše systémy ochranných náterov chránia hodnoty a prispievajú k bezpečnosti v mnohých rôznych odvetviach, napr.:

 • Cestná infraštruktúra: mosty, viadukty, ochranné zábradlia, zvislé značenie, drenážne potrubie
 • Železničná infraštruktúra: mosty, tunely, elektrické siete, signalizácia a manipulačná technika
 • Prístavy: žeriavy, móla, potrubia, silá, cisterny, pomocné zariadenia
 • Naftový priemysel: súpravy a čerpadlá, sklady, nádrže a potrubia
 • Stavebníctvo: oceľové konštrukcie
 • Energetický priemysel: vodné elektrárne, tepelné elektrárne, jadrové elektrárne, elektrické rozvodné siete (stožiare a elektrické vedenia).

 

Ste vítaní aj na našich webových stránkach:

Ultratenké systémy vločkového zinkovania

REMCOR, systém vločkového zinkovania,  je metóda, pri ktorej sa bez elektrického prúdu nanáša vrstva s katodickou ochranou. Ďalšie vrchné krycie nátery zvyšujú odolnosť. Náterový systém je špeciálne určený na vysokoúčinnú ochranu proti korózii s prispôsobiteľnými vlastnosťami.

REMCOR, systém vločkového zinkovania,  sa javí ako správna voľba vzhľadom na široký rozsah aplikácií, a to od automobilového a stavebného priemyslu po úpravu komerčných vozidiel, poľnohospodárskych zariadení ako aj strojárskych výrobkov všeobecne. Systém sa skladá zo základného náteru (REMCOR BASE) a vrchného náteru (REMCOR TOP). Celková hrúbka aplikácie je medzi 8 a 12 μm.

VLASTNOSTI V SKRATKE

 • Vysoká katodická ochrana proti korózii
 • Definované trecie vlastnosti
 • Dobrá priľnavosť a odolnosť proti oderu
 • Vysoká chemická odolnosť
 • Elektrická vodivosť
 • Extrémne tenká vrstva (8-12 μm)
 • Úspora zdrojov


REMCOR – budúcnosť v zinku

Pre viac informácií priamo kontaktujte p. Ďurindu telefonicky na čísle +421 905 193 446 alebo emailom na durinda@helios.sk , príp.  použite údaje v technických listoch nižšie:

TECHNICKÉ LISTY