Systémy odolné voči vysokým teplotám

THERMODUR – náterový systém od Rembrandtinu

Sériou THERMODUR ponúka spoločnosť Rembrandtin dokonalé lakovanie v optimálnej kvalite pre každú aplikáciu v oblasti odolnosti voči vysokým teplotám.

Okrem špecifických vlastností majú všetky nátery THERMODUR jednu spoločnú vec: otvárajú dosiaľ netušené možnosti pre dizajn vašich výrobkov. Dokonca aj dnes naše výskumné oddelenia vyvíjajú základ pre inovácie výrobkov zajtrajška.

Nátery odolné voči vysokým teplotám sa používajú hlavne pre:

TECHNICKÉ LISTY