Chromind

Systém produktov značky Chromind sa priebežne vyvíja, dopĺňa a prispôsobuje potrebám zákazníkov, aby sa docielil najpriaznivejší pomer medzi kvalitou a cenou.