Gravihel

Systém GRAVIHEL – víťazné riešenie pre všetky povrchy

GraviHEL je vysokoprofesionálny systém miešania pojív pre živnostníkov pozostávajúci z 23 univerzálnych pást (3 hliníkové) a aktuálne 15 rôznych pojív. Tento systém umožňuje zákazníkom namiešať viac ako 8350 odtieňov vo všetkých kvalitách (RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard a v ponuke sú tiež farebné formulácie pre komerčné vozidlá (Mobifleet).

Produktové portfólio poskytuje zákazníkom veľmi pružnú a rýchlu odozvu s optimálnym stavom zásob a veľmi nízkymi počiatočnými investičnými nákladmi na miešacie zariadenie a koloristické identifikačné nástroje. Produkty GraviHEL sa vyznačujú vynikajúcou krycou schopnosťou. Pasty GraviHEL sú vysokokoncentrované (umožňujú aj zmiešavacie pomery 90:10 s vrchným náterom 1K a 85:15 s vrchným náterom 2K).

Pojivá GraviHEL sú predlnené v baleniach po 5 a 20 litrov s pevným objemom. To umožňuje zákazníkom použiť rôzny pomer pojív a pást, a tým ho ideálne upraviť svojim potrebám a rozpočtu ako aj zabezpečiť optimálny pomer kvalita/cena. Dopredu naplnené pojivá umožňujú rýchlu a ľahkú prípravu najčastejšie objednávaných predajných objemov  (5 a 20 litrov).

Spojili sme naše skúsenosti s farbami v oblasti povrchových úprav automobilov a pripravili sme rozsiahlu koloristickú dokumentáciu skladajúcu sa z farebných kariet a plagátov s vlastnosťami farieb, doplnenú spektrofotometrami Colour Finder a Colour Cube.

Pozrite si našu novú webovú stránku http://www.gravihel-helios.com/ a získajte viac informácií o produktoch GraviHEL: základné náterové  látky, 1K vrchné nátery, 2K vrchné nátery, 2K HS vrchné nátery, 2K vrchné nátery, 2-vrstvové vrchné nátery a 2K epoxidový email.