Dvojzložkové epoxidové alebo polyuretánové systémy

Dvojzložková epoxidová akrylové farba na značenie ponúka menšie znečistenie životného prostredia, menej dopravných prerušení z dôvodu krátkej doby schnutia a následne nízke náklady na aplikáciu. V závislosti od aplikácie sa na pozemné značenie dosť často kladú špeciálne požiadavky s ohľadom na pružnosť alebo odolnosť voči chemikáliám. Dvojzložkové epoxidové alebo polyuretánové systémy ponúkajú rad inteligentných riešení, z ktorých každé je optimálne prispôsobené oblasti aplikácie vďaka know-how, ktoré sme získali v priebehu mnohých rokov.