Jednozložkové akrylové farby na báze vody

Tieto farby dosahujú vysokú úroveň výkonnosti, pokiaľ ide o ich technické a environmentálne vlastnosti, vzhľadom na rýchle schnutie, vytváranie filmu a nízku spotrebu. Tieto systémy na báze vody prekonávajú konvenčné systémy na báze rozpúšťadiel vo všetkých hlavných charakteristikách, ale bez použitia akýchkoľvek organických rozpúšťadiel. Vhodné pre všetky konvenčné aplikačné zariadenia na striekanie vzduchom alebo bez vzduchu, bežne používané pre náterové hmoty na báze rozpúšťadiel.

Pre viac informácií priamo kontaktujte p. Ďurindu telefonicky na čísle +421 905 193 446 alebo emailom na durinda@helios.sk .