Kontakt

Sídlo spoločnosti

HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rosinská 15/A
010 08 Žilina

IČO: 31 611 851
IČ DPH: SK2020446307

Fax: 041/5177 111

E-mail (všeobecné otázky): helios@helios.sk
E-mail (objednávky): odbyt@helios.sk

Používame iba informácie poskytnuté na účely korešpondencie.

Vedenie spoločnosti

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
Vojtěch Doubrava Konateľ vojtech.doubrava@rembrandtin.cz
Ing. Jaromír Mokrý Prevádzkový riaditeľ +421 907 812 113 mokry@helios.sk
Ing. Katarína Mokrá Prokuristka, Vedúca ekonomického oddelenia +421 907 750 761 mokra@helios.sk
Ing. Martin Jiřikovský Prokurista, Finančný riaditeľ +420 605 201 145 martin.jirikovsky@rembrandtin.cz
Dokumentácia k farbám technické listy, karty bezpečnostných údajov helios@helios.sk

Marketingové oddelenie

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
Mgr. Martina Ďarmeková Marketingový špecialista +421 918 421 557 darmekova@helios.sk

Obchodné oddelenie

DEKORATÍVNE NÁTERY

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
DEKORATÍVNE NÁTERY Milan Michalovič Obchodný riaditeľ dekoratívnych náterov +421 905 536 325 michalovic@helios.sk
DEKORATÍVNE NÁTERY Marián Nemky Obchodný manažér pre západné a južné Slovensko +421 917 681 934 nemky@helios.sk
DEKORATÍVNE NÁTERY Mgr. Peter Macák Obchodný manažér pre západné a južné Slovensko +421 917 699 401 macak@helios.sk
DEKORATÍVNE NÁTERY Darina Nekorancová Obchodný manažér pre stredné a severné Slovensko +421 905 536 324 nekorancova@helios.sk
DEKORATÍVNE NÁTERY Roman Kliment Obchodný manažér pre stredné a severné Slovensko +421 905 536 323 kliment@helios.sk
DEKORATÍVNE NÁTERY Jana Klesová Obchodný manažér pre východné Slovensko +421 917 667 506 klesova@helios.sk
DEKORATÍVNE NÁTERY Peter Kasman Aplikačný technik +421 905 887 922 kasman@helios.sk
DEKORATÍVNE NÁTERY Rastislav Čanecký Servisný technik +421 908 915 605 canecky@helios.sk

Obchodné oddelenie

AUTOLAKY

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
AUTOLAKY Vladimír Chovanec Obchodný riaditeľ autolakov +421 908 901 329 chovanec@helios.sk
AUTOLAKY Miroslav Mládek Obchodný manažér pre západné a južné Slovensko +421 915 986 192 mladek@helios.sk
AUTOLAKY Marek Kosa Obchodný manažér pre stredné a východné Slovensko +421 918 421 351 kosa@helios.sk
AUTOLAKY Branislav Síč Aplikačný technik +421 918 879 455 sic@helios.sk

Obchodné oddelenie

PRIEMYSELNÉ NÁTERY NA DREVO

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
PRIEMYSELNÉ NÁTERY NA DREVO Alois Michalec Obchodný manažér pre SR a ČR +420 605 276 527 alois.michalec@rembrandtin.cz

Obchodné oddelenie

PRIEMYSELNÉ NÁTERY NA KOV A OSTATNÉ POVRCHY

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
PRIEMYSELNÉ NÁTERY Dušan Ďurinda Obchodný riaditeľ priemyselných náterov +421 905 193 446 durinda@helios.sk
PRIEMYSELNÉ NÁTERY Jana Rehánková Klientsky servis +421 918 865 771 rehankova@helios.sk

Ekonomické oddelenie

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
Martin Jiřikovský Prokurista, Finačný riaditeľ +420 605 201 145 martin.jirikovsky@rembrandtin.cz
Ing. Katarína Mokrá Prokuristka, Vedúca ekonomického oddelenia +421 907 750 761 mokra@helios.sk
Ing. Katarína Pienčáková Personalistika a mzdy +421 917 112 298 piencakova@helios.sk
Anna Bravčeková Účtovníčka +421 908 997 767 bravcekova@helios.sk

Fakturačné oddelenie

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
Darina Gánoczyová Vedúca fakturačného oddelenia +421 905 597 857 odbyt@helios.sk
Lenka Lacková Fakturácia a klientsky servis – autolaky, priemyselné nátery +421 908 997 768 lackova@helios.sk
Peter Kosa Fakturácia a klientsky servis – dekoratíva, autolaky, priemyselné nátery +421 915 394 886 kosa.peter@helios.sk
Mgr. Barbora Machynová Fakturácia a klientsky servis – autolaky, priemyselné nátery +421 918 865 771 machynova@helios.sk

Sklad Žilina

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
Ján Širanec Vedúci skladu +421 918 867 449
Vlastimil Repkovský Skladník +421 907 621 655
Martin Drexler Skladník +421 908 915 614
Michal Repkovský Skladník +421 918 421 349

Sklad Šintava

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
Peter Mečiar Vedúci skladu a fakturácia +421 918 867 448 sklad.sered@helios.sk
Martin Mečiar Skladník +421 918 421 559 sklad.sered@helios.sk
Jozef Holub Skladník +421 918 419 716 sklad.sered@helios.sk

Maloobchodná predajňa Žilina

Segment Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
Ján Hranica Vedúci predajne +421 905 536 326 hranica@helios.sk
Juraj Súkeník Pracovník predajne +421 917 741 904 h-mix@helios.sk
Michal Lajčák Pracovník predajne +421 918 421 550 h-mix@helios.sk